Basta logo

Primex Gel

Primex

Få färgen att hålla längre på putsfasaden. Beckers Primex Gel är en primer som används för grundmålning av mineraliska ytor genom att blanda ner den i Kivisil Fasadfärg, Putsfärg, Betongskyddsfärg eller Novasil Fasadfärg i första lagret täckfärg. Med Primex Gel går grundjobbet snabbare tack vare att den blandas direkt i täckfärgen – på så sätt slipper du primer momentet innan du går på slutstrykningen med täckfärgen. Använd Beckers Primex Gel om du vill ha ett resultat som håller i längden.

  • Sparar tid - blandas direkt i täckfärgen
  • Skyddar mot fuktupptagning
  • Får putsfasaden att se fräsch ut längre
Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Utomhus


Åtgång

4 - 5 m²/l


Glans

-


Verktyg


Målningstemperatur

Lägst +5°C yttemperatur och under 80% rel luftfuktighet


Torktid vid +23° och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 2(h). Övermålningsbar efter 24(h). timmar


Bindemedel

Annat/Övrigt


VOC

Förberedelse av ytor

Nya underlag skall vara torra och genomhärdade före grundning och ytbehandling. Rengör underlaget från smuts, damm, mögel, alger och salter.


Måla

GRUNDMÅLNING: med blandning av Beckers Primex Gel och färg: Blanda Beckers Primex Gel väl före användning. Tillsätt Beckers Primex Gel till färgen, Kivisil Fasadfärg, eller Novasil Fasadfärg, i förhållandet 1:9 och blanda under kraftig omrörning ca 5 min. Använd den färdiga blandningen inom 24 timmar. MÅLNING: görs sedan med Kivisil Fasadfärg eller Novasil enligt respektive produkts faktablad.


När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.


Skötselråd


Viktigt

Applicera inte produkten direkt på våta eller icke absorberande ytor. Primex Gel ska inte bilda film på ytan. Skydda ytor som inte ska behandlas. Torka omedelbart bort eventuella stänk från fönstren. Luftens och ytans temperatur ska vara minst +5°C vid målningstillfället samt 4 timmar efter avslutad målning. Luftfuktigheten får under denna tid inte stiga över 80%. Besök www.beckers.se för mer information.

Swedish
sv
har lagts till i sparat
har tagits bort från sparat
har lagts i din inköpslista
har tagits bort från din inköpslista
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du behöver välja en kulör