Basta logo
M1

Primex Silikatbinder

Primex

Porösa underlag behöver ibland förstärkas innan de kan övermålas. Med Beckers Primex Silikatbinder förstärker du porösa och ojämnt sugande underlag före målning med Silikatfärg. Silikatbinder kan användas både inomhus och utomhus på puts, betong och frostbeständigt tegel, fiberförstärkta mineralskivor samt på gamla mineral- och silikatfärger. När du använder Beckers Primex Silikatbinder hjälper du ytan att andas ut inifrån kommande fukta och ger ett gott skydd mot mögelpåväxt. 

  • God diffusionsförmåga hjälper ytan att andas
  • Förstärker porösa och ojämnt sugande underlag
  • Får putsfasaden att se fräsch ut längre
Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Utomhus


Åtgång

4 - 6 m²/l


Glans

-


Verktyg

pensel, roller, spruta


Målningstemperatur

Lägst +5°C yttemperatur och under 80% rel luftfuktighet


Torktid vid +23° och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 1(h). Övermålningsbar efter 12(h). timmar


Bindemedel

Silikat


VOC

Förberedelse av ytor

NYA YTOR: Rengör omålade ytor från smuts, lösa partiklar och salter. Betongelementytor kan målas tidigast efter en uppvärmningsperiod. Formgjutna betongytor behandlas mekaniskt med t ex. sandblästring för att tillräcklig ytprofil skall uppnås och glasaktig blank cementsten avlägsnas. Avlägsna cementhud t.ex. med sandblästring, maskinell stålborstning eller trycktvätt med tillsats av sand. Nyputsade ytor behandlas tidigast efter ca 6-8 veckors härdning. TIDIGARE MÅLADE YTOR: Organiska färger och beläggningar avlägsnas helt med lämplig metod t.ex. färgborttagningsmedel, högtryckstvätt, sandblästring eller vattenblästring. Borsta eller tvätta ner till fast underlag. LAGNING: Sprickor och fel i konstruktionen repareras före målningen på betongytor med lämpligt reparationsbruk, dvs ett bruk som inte är lika hårt som underlaget. Och på putsytor med kalk- eller kalkcementputs. De reparerade ställena skall till kvaliteten och utseende vara lik den omgivande ytan.


Måla

TÄTA YTOR, GRUNDNING: Täta, fasta och hårda ytor grundas en gång med Primex Silikatbinder och Mineral Silikatfärg i proportion 1:2. PORÖSA YTOR, GRUNDNING: Porösa, sugande underlag grundas med en blanding av Primex Silikatbinder och vatten i proportion 1:1.


När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.


Skötselråd


Viktigt

Ytan skall vara ren och fast, luftens och ytans temperatur minst +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80%. Måla ej i stark solsken eller i regn för att undvika flammighet. Ytor som inte skall behandlas skyddas under målning. Eventuell färgstänk måste avlägsnas omedelbart med rent vatten. Vid sprutning måste ytan efterbearbetas med pensel eller rulle. Besök www.beckers.se för mer information.

Swedish
sv
har lagts till i sparat
har tagits bort från sparat
har lagts i din inköpslista
har tagits bort från din inköpslista
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du behöver välja en kulör