Beta logo
Regnstopp V

Regnstopp V

Regnstopp V

Ett gott skydd mot vatten lönar sig i längden. Beckers Regnstopp V är ett impregneringsmedel som effektivt stoppar ytans förmåga att suga upp vatten när det regnar samt låter fasaden andas ut vattenånga. Med hjälp av Regnstopp V minskar bland annat risken för frostsprängning och det blir lättare att rengöra ytan då det blir svårare för smuts att tränga in i underlaget. Använd Regnstopp V på dina obehandlade sugande mineraliska ytor av till exempel puts, betong eller tegel. 

  • Stoppar effektivt ytans förmåga att suga upp vatten
  • Minskar risken för frostsprängning
  • Förhindrar smuts från att tränga in i underlaget
Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Utomhus


Åtgång

5 m²/l


Glans

-


Verktyg

pensel, roller, spruta


Målningstemperatur

Lägst +7°C yttemperatur


Torktid vid +23° och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 2(h). Övermålningsbar efter 4(h). timmar


Bindemedel

Annat/Övrigt


VOC

Förberedelse av ytor

Ny puts och betong ska vara åldrad minst 2 månader före behandling. Fungerar ej på kritande eller stoftiga ytor. Ytorna ska vara fria från löst sittande färg och andra ämnen som kan stoppa inträngningen av Regnstopp V. Underlaget ska vara torrt samt rent från smuts, salter och fett. Tänk på att efter rengöring och sköljning med vatten kan det ta flera dagar med torrt väder innan underlaget torkat ut. Sprickor och ex. skador lagas med material som har samma hårdhet och struktur som omgivande yta. Kontrollera att anslutningar och genomföringar är täta t.ex. fästen för balkonger och stuprör. Även anslutning till fönsterbleck och uppsatt armatur etc.


Måla

Regnstopp V appliceras flödigt utan att mätta underlaget. Undvik filmbildning på ytan. Olika appliceringsutrustningar kan användas. Lättast med airless- och lågtrycksspruta men även pensel plafondpensel och roller går bra. För starkt sugande ytor, starta behandlingen upptill och arbeta nedåt, alternativt applicera 2 ggr vått i vått. För svagt sugande ytor starta nederst och arbeta uppåt. Mineralskivor bör helst vara åldrade minst ett år men kan med hyggligt resultat appliceras 2 ggr med några timmars tork emellan.


När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.


Skötselråd


Viktigt

Skydda ytor som inte ska behandlas. Torka omedelbart upp ev. stänk. Behandlade ytor kan få saltutfällningar under torktiden då vatten avgår. Detta gäller mineraliska material som innehåller mycket vattenlösliga salter. Efter att produkten torkat stoppas dessa salter från att tränga ut. Behandlad yta kan övermålas med lla Beckers vattenburna färger för mineraliska ytor, dock ej kalkfärg. Luftens, ytans och färgens temperatur skall vara minst +7°C. Måla inte direkt i solljus, regn eller vid risk för regn. För mer information läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Swedish
sv
har lagts till i sparat
har tagits bort från sparat
har lagts i din inköpslista
har tagits bort från din inköpslista
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du behöver välja en kulör