AsthmaAndAllergyAssociation_Sweden
Basta logo
M1
Nordic Ecolabel

Scotte Re2 Grund- och Takfärg

Scotte

Scotte Re2 Grund- och Takfärg är en reflexfri grund- och täckfärg särskilt lämpad för tak med mycket släpljus och risk för underglans och skäck. Färgen är delvis biobaserad* och har en mycket hög täckförmåga. Scotte Re2 lämplig för målning på de flesta underlag. *Biobaserat innehåll: 27% enligt ASTM D6866-22.

Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Inomhus


Åtgång

7 - 9 m²/l


Glans

Helmatt


Verktyg

spruta, pensel, roller


Målningstemperatur

Mellan +5°C och ca +25°C yttemperatur.


Torktid vid +23° och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 0.50(h). Övermålningsbar efter 2(h). timmar


Bindemedel

Akrylat


VOC

Limit value (Cat A/a): 30 g/l (2010). Product VOC < 30 g/l.

Förberedelse av ytor

Rengör underlaget från smuts, damm och lösa partiklar. Fyll skarvar, hål och andra ojämnheter med lämpligt spackel ur Scotte-seriens spackelsortimentet. Omålade ytor: Grundmåla med Scotte Re2. Tidigare målade ytor: Rengör med Beckers Inomhustvätt enligt instruktion. Limfärgsytor: Tvätta bort limfärgen med vatten. Patentera med Beckers Isolergrund. Grundmåla därefter med Scotte Re2. Kalkade ytor: Skrapa och borsta ytan väl. Patentera med Beckers Isolergrund. Grundmåla därefter med Scotte Re2. Ytor där det finns risk för genomslag av t.ex. nikotin, brand- eller vattenskador behandlas först med Beckers Isolergrund eller Isolerfärg Matt enligt separat rekommendation för respektive skada.


Måla

Rör om innan användning. Färdigmåla med 1-2 strykningar Scotte Re2. För bästa resultat används en roller med lugglängd på 18-22 mm.


När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.


Skötselråd

Rengöring Vardaglig skötsel: Torka av ytorna med en väl urvriden trasa. Tänk på att matta ytor generellt sett är känsligare för uppglansning samt kan bli flammiga vid kraftig rengöring. Fläckborttagning: Använd handdiskmedel eller allrengöringsmedel. Med matättika tar man bort rostfläckar. Svarta missfärgningar (metallsvärtning) som uppstått när man gnidit t.ex. nycklar eller ringar mot den målade ytan raderar man bort med ett rent radergummi. Använd aldrig starka lösningsmedel eller sprit. Bättring: Bättra alltid med samma produkt som ytan senast är målad med och om möjligt samma satsnummer som senast använts. Vid annat satsnummer eller bryttillfälle av kulör kan en mindre kulöravvikelse förekomma. För bästa resultat bättra därför alltid hela taket för att undvika struktur, kulör och glansskillnader. Vid fläckbättring försök att efterlikna takets struktur/gräng för att minimera risk för struktur, kulör och glansskillnader. Övrigt Färgens goda egenskaper uppnås först efter ca 14 dagar vid normal rumstemperatur 23°C. Undvik hård nedsmutsning och rengöring av ytorna fram till dess att väggfärgen har härdat klart.


Viktigt

Använd alltid ansiktsmask och heltäckande klädsel vid sprutmålning. Vid användning av fogmassa är det särskilt viktigt att följa tillverkarens rekommendation för applicering och torktider. Vid kalla och fuktiga förhållanden förlängs fogens torktid. Undvik att använda en fog som tillåts att transporteras i minusgrader. Besök www.beckers.se för mer information.

Swedish
sv
har lagts till i sparat
har tagits bort från sparat
har lagts i din inköpslista
har tagits bort från din inköpslista
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du behöver välja en kulör