Basta logo
Nordic Ecolabel

Spackel Fin

Spackel

Spackla dig till ett fint underlag. Spackel Fin är ett fingraderat, färdigblandat, vitt spackel avsett för väggar och tak inomhus. Spacklet är mycket lämpligt för skarvspackling av tapeter samt bredspackling där extra slät yta önskas. Om du ska tapetsera eller måla väggarna ger Spackel Fin bästa möjliga underlag att jobba på.

  • Ger en extra slät yta
  • Ger bästa möjliga underlag inför tapetsering och målning
  • Bra fyllförmåga
Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Inomhus


Åtgång

1 l/m²


Glans

-


Verktyg

spackel


Målningstemperatur

Spackla inte om ytan är kallare än +5°C


Torktid vid +23° och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 3(h). Övermålningsbar efter 10(h). timmar


Bindemedel

Sampolymer


VOC

Förberedelse av ytor

Spackling ska ske på torra, väl bundna och rengjorda ytor.


Måla

Påför Spackel Fin med stålspackel. Max skikttjocklek ca 4 mm. Slipade ytor avdammas före följande spackling, tapetsering eller målning. Spacklade ytor bör förlimmas innan tapetsering. 1 liter/m² vid bredspackling och 1 mm skikttjocklek Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 15824.


När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga mängd spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.


Skötselråd


Viktigt

Spackla inte om ytan är kallare än +5°C. Torktiderna beror på temp/luftfuktighet och skikttjocklek. Vid slipning av spackel över ögonhöjd ska skyddsglasögon användas. Även andningsskydd bör användas. Lämplig typ är Klass P2. För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Swedish
sv
har lagts till i sparat
har tagits bort från sparat
har lagts i din inköpslista
har tagits bort från din inköpslista
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du behöver välja en kulör