Basta logo
Nordic Ecolabel

Spackel Grov

Spackel

Slitsam renovering framför dig? Låt spacklet göra grovjobbet. Spackel Grov är ett färdigblandat grovkornigt spackel avsett för bredspackling av grövre ytor på väggar och tak inomhus. Spacklet kan läggas i tjockare skikt och är extra behjälplig om du har stora sprickor eller hål som du vill fylla igen. För en finare finish bör Spackel Grov överspacklas med finkorningt spackel innan målning. 

  • Mycket bra för bredspackling av grova ytor
  • Lämpar sig för spackling i tjocka skickt
Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Inomhus


Åtgång

1 l/m²


Glans

-


Verktyg

spackel


Målningstemperatur

Spackla inte om ytan är kallare än +5°C


Torktid vid +23° och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 3(h). Övermålningsbar efter 10(h). timmar


Bindemedel

Sampolymer


VOC

Förberedelse av ytor

Spackling ska ske på torra, väl bundna och rengjorda ytor.


Måla

Påför Spackel Grov med stålspackel. Max skikttjocklek ca 8 mm. Slipade ytor avdammas före följande spackling eller tapetsering. Spacklade ytor bör förlimmas innan tapetsering. 1 liter/m² vid bredspackling och 1 mm skikttjocklek Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 15824.


När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga mängd spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.


Skötselråd


Viktigt

Spackla inte om ytan är kallare än +5°C. Torktiderna beror på temp/luftfuktighet och skikttjocklek. Vid slipning av spackel över ögonhöjd ska skyddsglasögon användas. Även andningsskydd bör användas. Lämplig typ är Klass P2. För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Swedish
sv
har lagts till i sparat
har tagits bort från sparat
har lagts i din inköpslista
har tagits bort från din inköpslista
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du behöver välja en kulör