Basta logo
Nordic Ecolabel
Spackel Medium

Spackel Medium

Spackel

Gör renoveringen enklare. Spackel Medium är ett medelgraderat färdigblandat spackel som passar på de flesta underlag. Spacklet är speciellt användbart vid skarv- och bredspackling men fungerar även bra vid andra typer av spackelarbeten. Det är mycket lätt att spackla och mycket lätt att slipa. Spackla med Spackel Medium innan du tapeterserar eller målar dina väggar, du kommer inte ångra dig!

  • Medelgraderat spackel som passar de flesta spackelarbetena
  • Mycket lätt att spackla och slipa
  • Ger bra underlag inför målning och tapetsering
Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Inomhus


Åtgång

1 l/m²


Glans

-


Verktyg

spackel


Målningstemperatur

Spackla inte om ytan är kallare än +5°C


Torktid vid +23° och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 3(h). Övermålningsbar efter 10(h). timmar


Bindemedel

Sampolymer


VOC

Förberedelse av ytor

Spackling ska ske på torra, väl bundna och rengjorda ytor.


Måla

Påför Spackel Medium med stålspackel. Max skikttjocklek ca 5 mm. Slipade ytor avdammas före följande tapetsering eller målning. Spacklade ytor bör förlimmas innan tapetsering. Produktens åtgång är ca 1 liter/m² vid bredspackling och 1 mm skikttjocklek och 0,3 liter/m² vid 3 gånger spackling vid skarvspackling. Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 13963.


När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga mängd spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.


Skötselråd


Viktigt

Spackla inte om ytan är kallare än +5°C. Torktiderna beror på temp/luftfuktighet och skikttjocklek. Vid slipning av spackel över ögonhöjd ska skyddsglasögon användas. Även andningsskydd bör användas. Lämplig typ är Klass P2. För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Swedish
sv
har lagts till i sparat
har tagits bort från sparat
har lagts i din inköpslista
har tagits bort från din inköpslista
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du behöver välja en kulör