Putsfärg

Helmatt | Vatten Putsfärg

Putsa upp fasaden genom att måla den. Beckers Putsfärg är en helmatt vattenburen färg som används för ny- och ommålning av nya och tidigare behandlade mineraliska fasader. Putsfärg ska användas tillsammans med Mineralgrund för bästa slutresultat

50234
115135
  • Bra vidhäftning på hårda och porösa ytor
  • Ger tillsammans med Mineralgrund ett hållbart slutresultat
  • Ger en vacker helmatt yta