Regnstopp V

- | Vatten Regnstopp V

Ett gott skydd mot vatten lönar sig i längden. Beckers Regnstopp V är ett impregneringsmedel som effektivt stoppar ytans förmåga att suga upp vatten när det regnar samt låter fasaden andas ut vattenånga. Med hjälp av Regnstopp V minskar bland annat risken för frostsprängning och det blir lättare att rengöra ytan då det blir svårare för smuts att tränga in i underlaget. Använd Regnstopp V på dina obehandlade sugande mineraliska ytor av till exempel puts, betong eller tegel. 

50242
  • Stoppar effektivt ytans förmåga att suga upp vatten
  • Minskar risken för frostsprängning
  • Förhindrar smuts från att tränga in i underlaget