Silikatbinder

- | Vatten Silikatbinder

Porösa underlag behöver ibland förstärkas innan de kan övermålas. Med Beckers Silikatbinder förstärker du porösa och ojämnt sugande underlag före målning med Silikatfärg. Silikatbinder kan användas både inomhus och utomhus på puts, betong och frostbeständigt tegel, fiberförstärkta mineralskivor samt på gamla mineral- och silikatfärger. När du använder Beckers Silikatbinder hjälper du ytan att andas ut inifrån kommande fukta och ger ett gott skydd mot mögelpåväxt. 

50234
  • Förstärker porösa och ojämnt sugande underlag
  • Hjälper ytan att andas ut inifrån kommande fukt
  • Ger gott skydd mot mögelpåväxt