Basta logo

Våtrumstäck

Våtrumstäck

Sätt färg på badrummet. Beckers Våtrumstäck är en halvblank täckfärg som används i vattenutsatta rum såsom tvättstugor, dusch- och badrum. Färgen ger en vattentät, slitstark och halvblank yta som är lätt att hålla ren. Våtrumstäck ingår tillsammans med Våtrumsgrund i Beckers målningssystem som är godkänt av Måleribranschens Våtrumskontroll för våtrum. Våtrumstäck är ett utmärkt alternativ när du vill göra om i badrummet men inte vill använda kakel eller vinylbeklädnader. 

  • Ger en vattentät och slitstark yta
  • Ger en smutsavvisande yta som är lätt att hålla ren
  • Godkänt av Måleribranschens Våtrumskontroll för våtrum
Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Inomhus


Åtgång

7 m²/l


Glans

Halvblank


Verktyg

pensel, roller, spruta


Målningstemperatur

Mellan +5°C till ca +25°C yttemperatur


Torktid vid +23° och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 2(h). Övermålningsbar efter 3(h). timmar


Bindemedel

Styrenakrylat


VOC

Limit value (Cat A/b): 100 g/l (2010). Product VOC < 100 g/l.

Förberedelse av ytor

Ytorna skall vara rena och torra. Sugande ytor skall förlimmas med Våtrumsgrund förtunnad med vatten i förhållandet 1:1. TIDIGARE MÅLADE YTOR: Spruta på Beckers Inomhustvätt och låt skummet verka några minuter, torka sedan av ytan med en fuktig microfiberduk. Blanka ytor bör nedmattas genom slipning med medelgrovt slippapper. Gammal latexfärg kan upplösas av Våtrumstäck, grunda därför med Våtrumsgrund. VINYLTAPETER: Spaltbara vinyltapeter nedrives. Ej nedrivbara vinyltapeter rengöres från kalk, tvålrester och smuts, torkas sedan av med Röd Etanol för att avlägsna rester av mjukgörare. Mjuka och tjocka PVC materiel avlägsnas helt. PUTS, BETONG, GIPSSKIVOR: I-, på- och bredspackling görs med Breplasta LW eller Beckers Våtrumsspackel. BEHANDLING: Väven limmas och grundas med Våtrumsgrund.


Måla

Färdigmåla 2 gånger med Våtrumstäck.


När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.


Skötselråd

Beckers Våtrumssystem ger en mycket vattenbeständig, slagtålig och smutsavvisande yta. Varje komponent i systemet innehåller mögelförhindrande medel. Rengöring Ett våtrum kräver litet extra omsorg och regelbunden rengöring för att det skall behålla sitt fina utseende länge. En normal rengöring görs med vanliga syntetiska tvättmedel. Rengöringsmedel och redskap med slipande effekt skadar ytan och skall inte användas. Använd inte heller sprit (t ex T-Röd) eller starka lösningsmedel, då dessa löser upp färgen. Ta som regel att tvätta nerifrån och upp, skölj sedan med rent vatten och torka ytan. Väggarna måste också med jämna mellanrum göras ren från kalkavlagringar, tvålrester m.m. Detta är speciellt viktigt vid utsatta ställen som duschplats, vid och under badkar och tvättställ. Använd kalkavlösande rengöringsmedel, t ex Kalkosan och mjuk borste, skölj med rent vatten och torka ytan. Fläckborttagning Beckers Alg & Mögeltvätt har en blekande effekt och kan vara effektivt även som fläckborttagningsmedel på smuts och mögelfläckar. Bättring/Ommålning Vid uppfräschning eller kulörbyte kan en ommålning ske med täckfärg avsedd för aktuell våtrumszon men under förutsättning att det målade tätskiktet är oskadat och består av tidigare för ändamålet MVK godkänt våtrumssystem, klass VT eller VA. Skadade tätskikt ska inte övermålas utan tas ned och göras om från början. Övrigt Första tiden efter nymålningen bör man handskas försiktigt med ytorna. Ytan skall torka minst en vecka (7 dygn) innan den utsätts för vattenbegjutning. Ta för vana att efter duschning föra bort vatten från golvet med gummiskrapa. Dra ej för duschdraperi och ställ dörren på glänt. På så sätt kan luftfuktigheten hållas nere och möjligheterna för mögeltillväxt begränsas. Kontrollera att tätningar kring genomföringar och håltagningar är intakta. Täta nya skruvhål och håltagningar omgående. Se till att ventilationen är tillfredsställande och fungerar som avsetts.


Viktigt

OBS! Måla ej på ytor som har lägre temperatur än +10°C. Vänta minst en vecka innan ytan spolas med vatten. För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Swedish
sv
har lagts till i sparat
har tagits bort från sparat
har lagts i din inköpslista
har tagits bort från din inköpslista
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du behöver välja en kulör